RIZIKLANDIĞIN PAZARI SAKIN BIRAKMA!

Ashaptan Nâfi radıyallâhü anh anlatıyor:
"Bir ticaret malını Şam ve Mısır'a gönderiyordum. Sonra bir keresinde malımı Irak'a gönderdim. Şam ve Mısır'a göndermeyi bıraktım. Ve gelip mü'minlerin annesi Hazret-i Aişe radıyallâhü anhâ'ye sordum:
- Malımı Şam'a gönderiyordum. Bu defa oraya göndermeyip Irak'a gönderdim, ne dersiniz?
Hz. Aişe vâlidemiz şöyle dedi:
- Sakın böyle yapma! Eski ticaret yerine (piyasana) ne oldu? Ben, Resçlüllah'ın şöyle buyurduğunu işittim:

ÖŞÜR

Öşür arâzisinden çıkan mahsûlün zekâtına, onda bir (1/10) demek olan "Öşür" denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile farzdır. "Ey îman edenler, kazandıklarınızın ve arzdan sizin için çıkardıklarımızın temiz (helâllerinden infâk edin (zekât ve öşür verin). Gözünüzü yummadan (sıkılmadan) alıcısı olmadığınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Ve bilin ki Allah Ganî ve Hamîddir." (Sûre-i Bakara, âyet 267)

ACELECİLİK

Acelecilik, bir şeyi vaktinden evvel elde etmeye çalışmak, düşünmeden ve sabırsızlıkla hareket etmektir. Allâhü Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'inde meâlen "İnsan aceleden yaratıldı..." buyurmuştur. (Enbiya Sûresi, âyet 37) Yani insan, tabiat olarak sabır ve sebatı az ve birçok şeylerin bir an evvel meydana çıkmasını arzu eder bir yaratılışta bulunduğundan sanki (acele)den yaratılmıştır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN TİCÂRET ORTAĞI

Hz. Sâib bin Abdullâh (r.a), Mekke fethedildiği gün, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yanına gelmişti. Kendisi, câhiliye devrinde Peygamber Efendimiz'in ticaret ortağı olup müsafirlerine ikram eder, yetimleri korur, komşularıyla iyi geçinirdi. Hz. Osman'la Hz. Züheyr (r.anhümâ) gelip onu Peygamber Efendimiz'e övmeğe başlayınca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
"Cahiliyet devrinden beri tanıdığım arkadaşımı bana öğretmeyiniz!" buyurdu.
Bunun üzerine Hz. Sâib (r.a.): "Evet, Yâ Resûlallah! Sen, ne güzel ortaktın!" dedi.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz, Sâib'e:

ALIŞVERİŞİN ŞARTLARI

İslâm hukukunda satış akdinin sahîh olmasının şartları umumî ve husûsî olmak üzere iki kısma ayrılır.
Umûmî şartlar şunlardır:

1- Satışın muvakkat (belli bir zaman için) olmaması ve satışda bir fâide bulunması.
2- Satılan malın ve karşılığında verilecek paranın malum olması.
3- Satışı ifsâd edecek bir şart olmaması. Müfsid şart; akdin iktizâ etmediği, akde mülâyim olmayan, dînen ve örfen sâbit olmayan ve iki taraftan birine menfaat sağlamayan şarttır.
4- Alan ve satanın akdi, zorlama ile değil, kendi rızâsı ile yapması
Husûsî şartlar:

SAHHAFLAR ÇARŞISI

Eskiden sahhaflar, Kapalıçarşı'nın içinde idi. En kıymetli yazmaların, minyatürlü kitapların pazarı burasıydı.

Eski devirlerde kitaplar bu çarşıdaki Sahhaflar Kâhyâsı'nın dükkânına getirilirdi. Kitapların mezâdı (açık artırma ile satış) cuma ve salı günleri yapılırdı. Sahhaflar Çarşısı'ndaki dükkânlarda terekelerle satılan kitaplardan başka, "bohçacı"lar vardı.

ALIN TERİNDE BEREKET VARDIR

Sultan I. Mahmut, boş, zamanlarında kuyumculuk yapar, yaptığı işleri sattırır, elde ettiği kâr ile ufak tefek şahsî ihtiyaçlarını temin ederdi. Bu işten de büyük haz duyardı. Yine bir gün böyle bir işle meşgulken, vezirlerinden biri yanına yaklaşıp, devletin hazinesi kendisinin olduğu halde, niçin böyle zahmete katlandığını sorar. Hamiyetli Padişah cevap verir:

Ülker'den sürpriz satış

Ülker markasını da bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, Davutpaşa’daki Ülker Shop tesisi ve deposunu Tacir ailesine sattı.

Bünyesinde bisküvi ve çikolata markası Ülker’i de bulunduran Yıldız Holding, Davutpaşa’daki ana fabrika binasının karşısında bulunan ve bir zamanlar tifdruk matbaası olan deposunu, Tacir ailesine sattı. Aralık ayında yapılan satışla birlikte 15 bin 825 metrekare büyüklüğündeki tesisin beşte birine Nermin Tacir, beşte ikisine Ziya Tacir, beşte ikisine ise İsmail Tacir sahip oldu.

Kiracı olarak devam

KKTC çıkış yolunu 'vergi cenneti' olmakta arıyor

KKTC, ekonomisini canlandırmak için 'vergi cenneti' olma yönünde adım attı: Yabancı şirketlerden sadece yüzde 2.5 vergi alınacak. KKTC yöneticileri, Türkiye'nin çifte vergilendirmeyi önleme yasası çıkarmasını istiyor

Son yorumlar

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş