vergi

vergi

KKTC çıkış yolunu 'vergi cenneti' olmakta arıyor

KKTC, ekonomisini canlandırmak için 'vergi cenneti' olma yönünde adım attı: Yabancı şirketlerden sadece yüzde 2.5 vergi alınacak. KKTC yöneticileri, Türkiye'nin çifte vergilendirmeyi önleme yasası çıkarmasını istiyor

Devamını oku

AHÎ VE AHÎLİK TEŞKİLATI

İslâm'ı yaşayan cemiyetlerin, iktisadî, ictimaî, idarî ve kültürel dokularını tahlîle tâbi tuttuğumuzda, farklı hayat görüşlerine sahip toplumlara da ışık tutacak tablolarla karşılaşırız. Ahîlik teşkilatı da bunlardan biridir. Ahîlik, yani meslek kardeşliği...

Bilindiği üzere "Ahî" arapça bir kelime olup, "kardeşim" demektir. Âdeta; "Ey Allâh'ın kulları kardeş olunuz", "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir" hadîs-i şeriflerinden ve "Mü'minler birbirleriyle ancak kardeştirler..."âyet-i kerimesinden mülhem vücut bulmuş bir müessesedir.

Devamını oku

OSMANLIDA ÇIRAKLIK MERASİMİ

Bir çocuk, bir işe bir sanata verilmek istenirse, velisi esnâfın ileri gelenlerinden birine mürâcaat eder, o da loncaya arz ederdi. (Lonca, belirli günlerde toplanarak esnâf ile alâkalı işleri gözden geçiren ve idâre eden, kıdemli ve hatırlı ustalardan meydana gelmiş bir heyettir.)

Loncanın toplantı gününde, durumu ustalara bildirir, fikirlerini sorardı. Alınması ve kimin yanına verileceği kararlaştırılırsa, o gün çocuğu, velisinin alıp getirmesi bildirilirdi.

Çocuğun ailesi merasimde ikram edilecekleri tedârik eder, toplantıdan önce lonca odasına gönderirdi.

Devamını oku

Kira gelirlerine istisna uygulamasına fren!

Bilindiği üzere vergilemede; bir gelir unsurunun tamamen veya kısmen vergilendirme dışı bırakılmasına "istisna" adı veriliyor.

Genelde vergi kanunlarımızda, özelde ise Gelir Vergisi Kanunu'nda sosyal ve ekonomik mülahazalar gözetilerek konulmuş muhtelif istisna hükümleri yer almakta.

Devamını oku

İSLÂM'DA BORÇ ALIP-VERME

Gerek altından,gümüşten vesaireden olan nakit paralar ve gerek sair tartılan veya ölçülen şeyler,sonradan yalnız misilleri alınmak üzere borç olarak alınıp verilebilir.Buna, «karzı hasen» denir ki, içtimaî bir yardım olduğundan büyük bir sevaptır.Amma bunun mukabilinde fazla bir şey verilmesi şart edilmiş olursa bu,bir faiz mes'elesi olur ki,bu da ribâ hükmündedir.

Devamını oku

Denizli Ticaret Odası MERSİS projesini uygulayacak

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Necdet Özer, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin, Mersin ve İzmir'den sonra 18 Ekim 2012 tarihinden itibaren Denizli'de de uygulanmaya başlayacağını söyledi. Özer, projenin başlangıç tarihinden itibaren yasal zorunluluk gereği üyelerin, ticaret sicil işlemleri için 'www.gumrukticaret.gov.tr' internet sitesinden başvurması ve sistemin yönlendirmesine göre işlemlerini takip etmesi gerektiğini belirtti.

Devamını oku

2013 Hangi vergi ne zaman ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2013 yılı vergi takvimini yayımladı. 2013 yılında 428 verginin tahsilatı yapılacak. En az verginin ödendiği ay 26 vergi ile Haziran ayı olurken, 51 verginin ödendiği Temmuz ayında en çok vergi tahsilatı yapılacak.

Devamını oku

HAYVANLARIN ZEKÂTI

Kendisinden zekât verilmesi lâzım gelen hayvanlara, "sâime" denilir. Sâime senenin ekserisinde kırda yayılan (otlayan) hayvanlara verilen isimdir.

Senenin ekserîsinde ahırda yem, saman yiyerek beslenen hayvanlara da, "alûfe" denir. Senenin ekserisini ve hattâ yarısını ahırda yem yemek sûretiyle geçiren hayvanlar ile husûsi mera tutmak sûretiyle beslenen hayvanların -alûfe oldukları için- zekâtları yoktur.

Zekâtı, "sâime" tabir olunan, yani senenin ekserisini kırda otlayarak geçiren ve yalnız süt vermek, üremek için elde tutulan hayvanlardan vermek icap eder.

Devamını oku

PAZARLIK ÜZERİNE...

Pazarlık; alışverişte, satan ile alan arasında, malın fiyatında veyâ bir işin ücreti hususunda yapılan anlaşma mânâlarına gelir. Peygamberimizin mübarek torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.), pazarlığa dikkat ederlerdi.

Kendilerine; "Bir günde binlerce dirhem tasaddukta bulunuyorsunuz. Bir taraftan da, bir şey satın alırken, uzun uzun pazarlık ederek yoruluyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz?" diye sorulduğunda: "Verdiklerimizi Allâh (c.c.) rızâsı için veriyoruz. Ne kadar çok versek yine azdır. Fakat alışverişte aldanmak, aklın ve malın noksan olmasıdır." şeklinde cevap verirlerdi.

Devamını oku

KALP (SAHTE) PARA NE YAPILIR?

1- Kendisine bir geçmez para verilen kimse, onu başkasının eline geçmeyecek şekilde imhâ etmeli, aslâ başkasına vermeye kalkışmamalıdır.
2- Ticâretle iştigâl eden kimse, kalp parayı tanımalıdır. Bu yalnız kendisini kurtarmak için değil, başkasına kalp para vermemek için de lüzûmludur. Çünkü bilmeyerek de olsa, yaptığı bu hatâdan mes'ûldür. Her işin kendisine mahsus bir ilmi vardır. Herkesin, meşgûl olduğu işle alâkalı ilmin inceliklerini öğrenmesi vâciptir. Bunun için selef-i sâlihîn, paraları tanımaya çalışırlardı. Gâyeleri dînlerini ve dünyâlarını muhâfaza idi.

Devamını oku

ALIŞVERİŞTE ALDATMA

Müslüman her işinde olduğu gibi alışverişinde de dürüst olmalıdır. Çok para kazanmak hırsıyla kimseyi aldat-mamalı, sattığı malın kusurunu gizlememeli, eline fırsat geçerse piyasa değerinden fazlaya satmamalı, kalitesiz bir malı kaliteli ve değerli bir mal diye satmamalıdır.

Başkasının malının değerini düşürmek için kötüleme-melidir. Bütün bunlar aldatmadır ve haramdır. Malın iyisi ile kötüsünü karıştırmak da haramdır.

Devamını oku

Darphane 68 milyon lira kâr etti

Hazine Müsteşarlığının 2010 Yılı Faaliyet Raporu’ndan Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre, Darphane ve Damga Matbaası geçen yıl 175.4 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Satışlarının 2009 yılına göre bir miktar düştüğü gözlenen Darphane, 2009 yılında 185.3 milyon liralık satış yapmıştı.

Devamını oku

Emlak Vergisi'nde kolaylık...

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile emlak vergisi uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenleniyor.

17 milyon civarındaki emlak vergisi mükellefini yakından ilgilendiren yeni düzenleme, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine uygulamaya konuluyor.

Devamını oku

Sermaye artırımı kolaylaştı!

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine ve bu sistemde sermayelerini artırmalarına imkân tanındı.

Bugünkü yazımızda; "kayıtlı sermaye" sistemini okurlarımıza tanıtmak ve anlatmak istiyoruz.

Kayıtlı sermaye nedir?

Devamını oku

Dolar ve Euro da Son Durum


İstanbul serbest piyasada dolar 1,7900, euro 2,5590 liradan güne başladı.Kapalıçarşı’da 1,7840 liradan alınan dolar 1,7900 liradan satılıyor.2,5520 liradan alınan euro’nun satış fiyatı ise 2,5590 lira olarak belirlendi.Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7840 lira, euro’nun satış fiyatı ise 2,5580 lira olmuştu.

Devamını oku